Tài khoản ngân hàng

  • Vietcombank
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Bảo
  • Số tài khoản: XXXXXXXXXXXX
  • Chi nhánh: Nguyễn Oanh